147. گاون اینا؟؟؟!!!

مقصر اضافه شدن روغن پالم به مواد لبنی بالاخره شناخته شد 

جریان از این قراره که وزیر بهداشت به شرکت های لبنی گفته 

کدومتون به شیر ها روغن پالم اضافه میکنه ؟؟

اونهام گفتن کار ما نیست ، کار گاوداری هاست !!!

بعد رفتن از گاوداری ها پرسیدن....

اونهام گفتن : ما از کجا بدونیم ؟؟..!! از گاو ها بپرسین !!!

هیچی دیه یه نشست با گاو ها گذاشتن ازشون پرسیدن :

کی به شیر ها روغن پالم اضافه کرده ؟؟

گاو ها هم گفتن : مــا ما مــــــــــــــا مـــا مــــــــــــــــــــا

بالاخره معلوم شد کار این گاو های بی وجدان بوده ...!!!

اصلا بهشون نمیومد انقدر گاو باشن !!!

دیوصا...عصبانیعصبانی

/ 1 نظر / 28 بازدید
AnajOoOoOn

بعضی چیزای بیمزه مثه این باحالی وبتو داغون میکنه نذار اینارو