نظرسنجی

نظرسنجی تا 25 شهریور فعاله....

/ 4 نظر / 25 بازدید
زمین

[نیشخند] خیر مایل نیستیم[زبان] . . . . . .شوخی کردماااااااااااا بله زدم[قلب][گل]

fatima

بههههههههههههههههههههلللللللللللللههههههههههه

اناجوووووون

خییییییر شووووخی کردم نکردم خیر=بله بله=خیر خودمم نمیدونم رای با اکثریت و چون عزیزمایی بلهههههههه