143. قورمه طنزی با ماست

باحال باحال باحال باحال باحال باحال باحال باحال باحال باحال باحال باحال باحال باحال باحال باحال باحال باحال باحال باحال باحال باحال باحال باحال باحال باحال باحال باحال باحال باحال باحال باحال باحال باحال باحال باحال باحال باحال باحال باحال باحال باحال باحال باحال باحال باحال باحال باحال باحال باحال باحال باحال باحال باحال باحال باحال باحال باحال باحال باحال باحال باحال باحال باحال باحال باحال باحال باحال باحال باحال باحال باحال باحال باحال باحال باحال باحال باحال باحال باحال باحال باحال باحال باحال باحال باحال باحال باحال باحال باحال باحال باحال باحال باحال باحال باحال باحال باحال باحال باحال باحال باحال باحال باحال باحال باحال باحال باحال باحال باحال باحال باحال باحال باحال باحال باحال باحال باحال باحال باحال باحال باحال باحال باحال باحال باحال باحال باحال باحال باحال باحال باحال باحال باحال باحال باحال باحال باحال 

 

خو راست گفتم خیلی باحاله دیگه...

بی مزه هم خودتی{#emotions_dlg.e22}{#emotions_dlg.e11}{#emotions_dlg.e37}{#emotions_dlg.e38}

/ 5 نظر / 62 بازدید
آرتمیس فاول

دمت گرم اون آخری خیلی باحال بود![قهقهه]

شیلا

لوس بی مزه مزه [زبان]

آرمان

سلام وبلاگ قشنگیه به وبلاگ منم سری بزن ممنون میشم

صفیه

ارتمیس فاول زحمت کشیدی

سلام